FYRA GODA SKÄL ATT ANLITA SALVIS!

time
SPARA TID

Låt Salvis sköta kostnadseffektiviseringarna och ni kan istället ägna er tid åt bolagets utveckling och tillväxt.

controll
FÅ KONTROLL

Via Salvis kommer ni löpande ha kontroll på att era avtal följer marknadens svängningar. Vi bevakar samtliga kostnadsområden och ser till att ni alltid har bästa möjliga prisbild.

money
FÖRBÄTTRA ERT RESULTAT

Ert resultat på sista raden förbättras genom att vi reducerar era befintliga kostnader. Kan vi inte hitta effektiviseringar, har ni ett bevis på att ert bolag har bästa möjliga kostnadskontroll – något ni kan vara stolta med inför ägare, styrelse, investerare etc.

kunskap
TRYGG PARTNER

Salvis har alltid tystnadsplikt gentemot våra kunder och garanterar därmed att inga siffror eller företagshemligheter läcker ut. Trygghet för er som kund är något som präglar vår verksamhet.

HUR GÅR VI TILLVÄGA?

METODIKEN I 3 STEG

alla3

1.

Ni ger oss tillgång till den senaste månadens fakturor inom de segment ni önskar att vi ser över.

2.

Vi analyserar underlagen och letar efter avvikelser gentemot marknaden via vårt unika benchmark system och avtalsbank med marknadens ledande leverantörer.

3.

Vi förhandlar direkt med befintliga och potentiella leverantörer för er räkning och ser på det sättet till att ni får bästa möjliga avtal och prisplan inom berörda segment, och förbättrar därigenom ert resultat på sista raden.

SÅ HÄR ENKELT ÄR DET

HELA FÖRLOPPET

Salvisifemsteg-illustration-webb
inga

A penny saved is a penny earned…

Citat av Benjamin Franklin

lup

VI GER DIG KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

DÄR VI GÅR IGENOM DINA KOSTNADER OCH AVTAL

shake
SVAR PÅ DINA FRÅGOR

HÄR FÖRKLARAR VI LITE MER I DETALJ

Vad kommer Salvis tjänster att kosta vårt företag?

Salvis har inga fasta kostnader eller uppstartsavgifter. Er slutfaktura baseras helt och hållet på den totala besparing som vi genomför för ert bolag. Hittar vi inga effektiviseringar att göra, kommer ni inte heller betala oss för våra tjänster. Skulle den situationen uppstå, får ni däremot ett kvitto på att ni verkligen har marknadens bästa avtal och prisplaner – information som är värdefull för aktieägare, styrelser etc.

Vilken typ av företag kan använda sig av Salvis tjänster?

Vi har inga begränsningar för ert bolags storlek eller inom vilken bransch ni verkar. Alla företag, organisationer, föreningar, kommunala/statliga instanser etc som har leverantörsrelationer besitter också någon form av kostnadsmassa. Med vår breda ekonomiska kunskap, kan vi därför hjälpa alla typer av verksamheter till ett bättre resultat.

Hur mycket tid kommer Salvis analys att ta från min personal?

Salvis hela affärsupplägg är uppbyggt så att ni ska kunna ägna er åt det ni gör bäst – Att utveckla er verksamhet. Med andra ord är en analys från vår sida inte alls tidskrävande för våra kunder. Det enda vi behöver är tillgång till den senaste månadens faktura/or, antingen via mail eller att vi vi kommer ut på plats och scannar dessa själva. Dessutom har vi vår nöjd-kund-garanti som innebär att ni får fakturera oss 1000 :- / förbrukad time ifall vi inte hjälper er till ett bättre resultat – Ett riskfritt upplägg för er del.

Spelar det någon roll var I landet vårt företag är?

Nej. Vi arbetar over hela riket och I dagens klimat kan mycket skötas digital. Önskar ni träffa oss personligen för att känna en trygghet I oss som leverantör kommer vi självklart ut och besöker er – oavsett om ni befinner er i Kiruna eller Ystad.

Kan vi känna oss trygga i att inga uppgifter om vårt företag läcker ut till allmänheten?

Alla samarbetsavtal vi ingår är belagda med tystnadsplikt från vår sida. Ni kan alltså känna er 100 % säkra på att de uppgifter vi tar del av om ert bolag inte kommer komma till allmän kännedom. Att våra kunder ska känna sig trygga I sitt samarbete med oss är av yttersta vikt för vår verksamhet.

Kan man enbart anlita Salvis som bolagsman eller kan även filialer och seperata resultatenheter använda tjänsten?

Salvis kan utan problem analysera separate enheter inom större bolag, dock krävs att behörig firmatecknade signerar samarbetsavtalet, då detta innehåller fullmakt som ger oss rätt att representera bolaget vid leverantörsförhandlingar.

cost

98 % av alla bolag

kan sänka sina fasta kostnader utan att påverka tillväxten.

FÖR NÄRVARANDE SÖKER VI

Key Account Manager Stockholm
Inköpsassistent
Fasta medarbetare

Salvis lägger stort fokus och precision på våra rekryteringar och söker löpande efter kompetenta medarbetare. Skicka gärna en spontanansökan där du beskriver dig själv & på vilket sätt du tror dig kan bidra till bolagets utveckling.

Sales Partner

Salvis erbjuder drivna och förtroendeingivnande personer som inte vill binda sig vid ett uppdrag, ett attraktivt partnerupplägg.
Via vårt partnerupplägg styr man själv I vilken mån man engagerar sig i tjänsten.
Nyfiken? – Ta kontakt med oss, så berättar vi mer.

Det som är bra för våra kunder, är I det långa loppet bra för oss…

Citat Ingvar Kamprad

ok